Erősödő női többség
www.median.hu 
2019. július 23. 
A MEDIÁN
Hírek, újdonságok
Politika
Gazdaság
Média
Társadalom
2007. január 16.

Internethasználat Magyarországon

A 14-70 éves népesség egyharmadának van valahol internet-hozzáférése: 62 százalékuknak egy, 35 százalékuknak kettő, 3 százalékuknak három helyen. A legtöbb internet-hozzáférés a válaszadók lakásában van.
 
KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2010. március 30.

Erősödő női többség

Medián-webAUDIENCE

Az ezredfordulón még úgy tűnt, hogy a világháló döntően a férfiak játszótere lesz, azonban hamar kiderült, nagyot tévedett, aki azt gondolta, hogy az online médiafogyasztás terén a nőknek csupán mellékszerep juthat. A webAUDIT, minden más kutatást megelőzve, már három éve jelezte, hogy a hazai interneten vége a férfidominanciának. A hírt sokan kétkedéssel fogadták, azonban mára minden számottevő kutatás visszaigazolta, hogy a hazai internetezők több mint fele a gyengébb nemet képviseli.

A kétezres évek elején az internetpenetráció szerinti európai rangsorban igencsak hátul kullogott az ország, különösen az otthoni internetezők száma volt alacsony. A lemaradás okai között kiemelt helyen említették, hogy kevés, ráadásul nem is túl magas színvonalú az elérhető magyar nyelvű online tartalom, és a világháló emiatt nem elég vonzó az idegen nyelvet kevéssé beszélő magyarok számára. Különösen igaz volt ez a nőknek szóló tartalmakra, hiszen a tartalomszolgáltatók motivációja talán épp ezen a téren volt a legvisszafogottabb. A vezető hírportálok látogatottságuk növelésében elsősorban a már hálón lévő olvasók meghódítására helyezték a hangsúlyt. A weboldalak hangvételének és a témakörök kiválasztásának egyaránt fontos szempontja volt az online férfitöbbség minél nagyobb arányú megnyerése, így a portálok szerkezetében a nőknek szóló tartalmak és szolgáltatások nem kaptak kellő hangsúlyt. A női olvasók igényeit és elvárásait jól ismerő vezető lapkiadók – talán a print kiadványok példányszámait féltve – vonakodtak folyamatosan frissülő tartalmú női portálokat, online magazinokat indítani. A változást alapvetően a női netezők számának látványos növekedése hozta meg, ami a gyorsabb és elérhetőbb árú internetelérés mellett a nők számára vonzó online szolgáltatások, elsősorban a kapcsolattartást segítő email, chat és nettelefon alkalmazások gyors elterjedésének volt köszönhető. A grafikon öt vezető női weblap napi látogatószámait mutatja az utóbbi hét évben. 2003 őszéig a női website-ok alig érték el a napi húszezres látogatószámot, míg mára naponta negyedmilliónál is többen keresik fel a legnépszerűbb női portál oldalait. A grafikonon jól látszik, hogy 2003 őszén a Nők Lapja Café és a Velvet nyitotta meg a növekedést, majd három évvel később, második hullámként lendületet vett a story online, a femina és a nana is.
 
A görbéket nézve szembetűnő, hogy a kiadói vagy portálháttérrel nem rendelkező femina.hu mennyivel dinamikusabb fejlődésre volt képes az elmúlt három évben, mint az origo portál nők számára készülő Női Lapozó rovata. Ennek egyik oka, hogy míg egy tipikus női site-on a stílus, a hangvétel, valamint a témakörök kifejezetten a célközönség szája íze szerint alakulnak, addig egy hírportál esetében a női rovatnak is alkalmazkodnia kell a portál tartalmi és formai egységéhez. Egy női site-on a nő fontosnak érzi magát, látja, hogy minden az ő kedvét szolgálja, ugyanakkor egy hírportál női rovatán járva más rovatokban kell keresgélnie, ha utazásról, egészségről vagy életvitelről akar olvasni. Hasonlóképpen egy általános portálon a szolgáltatásokat sem lehet olyan mértékben koncentrálni és specializálni, mint egy női portálon. Ezt a hátrányt idejében felismerte az index, és nőknek szánt rovatát, a Velvetet mint szerkezetileg, mind tartalmilag, mind stílusát tekintve önálló, független lapként indította útjára. A grafikonon látható, hogy az elképzelés helyességét a látogatószámok is visszaigazolták, ugyanakkor mégsem lett tökéletes a siker, a Velvet olvasótáborában a nők nem felülreprezentáltak, épp olyan arányban képviseltetik magukat, mint a teljes hazai online közönségben.
 
Az első táblázat (lásd a cikk végén) a vezető női portálok legfontosabb közönségadatait mutatja a nőkre vonatkozóan. Ki kell emelni, hogy mind a felsősokú végzettségű, mind az „A” (Esomar) státusú látogatók jelentősen felülreprezentáltak ezeken a weboldalakon, ami különösen annak fényében figyelemreméltó, hogy nem rétegsite-okról, hanem népszerű, nagy látogatottságú portálokról van szó. Más szóval a hazai női weboldalakon a hirdetők naponta több százezres, kifejezetten értékes női célcsoportot érhetnek el.
 
Az online női közönség növekedése kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy esténként a tévés főműsoridőben hányan választják az internetet a tévénézés helyett vagy mellett. A második ábra a hazai netező nők munkanapi látogatógrafikonja, amely nem csupán azt mutatja, hogy három év alatt megduplázódott a nők online aktivitása, de azt is, hogy a növekedés leghatározottabban az esti órákban jelentkezik. A tévés főműsoridőben átlagosan 220 ezer nő böngészi a hazai online tartalmakat, amihez a külföldi oldalak látogatóit és az online alkalmazások használóit is hozzászámolva, esténként mintegy 300 ezer nő ül a számítógépek képernyői előtt. Az már hosszú évek óta tudható, hogy a legfiatalabbak körében a világháló erős konkurenciát jelent a televíziók számára, az azonban új jelenség, hogy az esti internetezés legnagyobb mértékű növekedése épp a középkorú nők körében mérhető. Három év alatt az esténként az internetet választó nők száma megkétszereződött, ezen belül a 45-59 éveseké megháromszorozódott (3. ábra).
 
A második táblázat (lásd a cikk végén) a nők online érdeklődését mutatja korcsoportok szerinti bontásban, vagyis hogy az életkor változásával mely témaköröket keresik leginkább, illetve legkevésbé. Általánosságban elmondható, hogy a sport, az autó, az IT-tech témájú hírek kevéssé foglalkoztatják a nőket, míg a horoszkópot vagy a sztárvilág híreit, pletykáit bármely korosztályuk szívesen böngészi. A nők érdeklődésének középpontjában álló témakörök alapvetően az életciklusukhoz illeszkedve változnak. Diákkorban a kapcsolattartást és a tanulást támogató oldalak a legnépszerűbbek, míg a politika, közélet híreibe legfeljebb tévedésből botlanak bele. A húszas éveik második felébe lépő nőknél a család, az otthon és a munka kerül a középpontba, közvetlen ezek után pedig az egészség, az életmód, valamint az utazás következnek, azaz szinte teljesen átrendeződik az érdeklődésük. Később előtérbe kerül a bulvár, 40 felett pedig a politika, a közélet, a gazdaság iránti érdeklődés erősödik fel. Az érdeklődés fókuszának folyamatos változása a hirdetőknek lehetőséget ad a pontosabb targetálásra, ugyanakkor a vezető női portálokon történő megjelenés a női célcsoport széleskörű és hatékony elérését garantálja.
 
A webAUDIENCE egy olyan új online közönségmérési eszköz, amellyel a korábbiaknál mélyrehatóbb elemzés készíthető. A hazai piacon ismert és elfogadott Medián webAUDIT és a GfK Hungária által nyújtott információkkal együttesen lehetővé válik az internetezők hatszáz ismérv mentén való elemzése. A változók nagy száma lehetőséget nyújt rendkívül árnyalt célcsoport-tervezésre, nemcsak szocio-demográfiai mutatók mentén, hanem sok más tulajdonságot is elérhetővé téve, úgymint a reklám-attitűd, az életstílus vagy akár a vagyontárgyakkal való ellátottság. Ezzel a módszerrel igen pontosan határozhatók meg a különböző célcsoportok.
 
1. táblázat
A női lapok női látogatóinak affinitása az átlagos internetezőhöz viszonyítva
 
 
nők
felsőfokú végzettségűek
„A” (Esomar) státusúak
„B” (Esomar) státusúak
Nők lapja Cafe
125
123
117
106
Story Online
114
136
127
112
Velvet
100
 
129
104
femina
119
131
122
108
Nana
121
133
124
112
Női Lapozó
130
142
131
106
 
2. táblázat
A nők online érdeklődésének változása az életkor függvényében
 
korcsoport
a nőket leginkább érdeklő témák
a nőket legkevésbé érdeklő témák
1.
2.
3.
3.
2.
1.
15-23 éves
közösség
kapcsolat
tanulás
gazdaság
sport
hírek-politika
24-29 éves
állás
baba
utazás
hírek-politika
IT-tech
sport
30-35 éves
baba, gyerek
női lapok
család otthon
IT-tech
party
sport
36-44 éves
gyerek
női lapok
család-otthon
erotika
IT-tech
sport
45-59 éves
női lapok
hírek-politika
egészség
autó
IT-tech
sport
60 év felett
hírek-politika
gazdaság
egészség
autó
IT-tech
sport
 
Ábrák