A többség itthon sem bontana
www.median.hu 
2019. július 24. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Ha a népszavazáson múlna, biztosan visszalépnénk

Ha a Momentum kezdeményezése sikerrel jár, és népszavazásra kerül sor, a budapestiek többsége amellett tenné le a voksát, hogy a főváros vonja vissza olimpiai pályázatát .  

Enyhén nőtt az antiszemitizmus Magyarországon

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megbízásából 2015 novemberében átfogó felmérést végzett a magyar társadalom zsidósághoz való viszonyáról.
 
KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2006. május 25.

A többség itthon sem bontana

Medián-felmérés a horvátországi házrombolásról

A vir-szigeti házbontásokról az ügy kirobbanását követő egy hét során tíz közül kilencen értesültek és az emberek egyötödét kifejezetten foglalkoztatta a téma: ennyien voltak, akik nagy figyelemmel követték a fejleményeket,  illetve akik több emberrel is beszélgettek róla.

 A Népszabadság megbízásából május 23-án 600 fő telefonos megkérdezésével készített Medián-felmérés szerint a közvélemény összességében megosztott a horvát hatóságok lépésének megítélésében: ezt fejezi ki az egyetértés mértékét kifejező százfokú mutató 52 pontos értéke. Azok, akiket jobban foglalkoztat az eset, lényegesen kedvezőbben vélekednek a szigorú intézkedésekről, mint azok, akiket kevésbé érintettek meg az események. Az előbbiek 53 százaléka teljesen egyetért azzal, hogy lebontották a házakat, az utóbbiak körében csak 10 százalék ez az arány. A válaszadók egyötöde kizárólag, 32 százaléka pedig nagyobb részben a magyar tulajdonosokat teszi felelőssé a kialakult helyzetért. Azok, akiket jobban érdekel az ügy, ebben a tekintetben is kevésbé elnézőek (42 százalék kizárólag, 24 százalék nagyobb részben a tulajdonosokat hibáztatja), mint a többiek (13 és 34 százalék). A két vélemény szorosan összefügg egymással, de még azok körében is, akik kizárólag a magyar tulajdonosokat hibáztatják, csupán kétharmad azok aránya, akik teljesen egyetértenek a bontással, a többiek minden bizonnyal túl szigorúnak érzik az intézkedést. Másfelől azoknak, akik mindkét felet, de nagyobb részben a háztulajdonosokat hibáztatják, 14 százaléka fenntartás nélkül egyetért a bontással, sőt minden tizedik azok közül is így vélekedik, akik a felelősség kérdésében nem tudtak állást foglalni.

Ami a konkrét okokat illeti, az építési engedély hiánya a meghatározó: ezt 82 százalék spontán módon, további 7 százalék rákérdezésre említette, a tengerparttól számított 70 méteres védettséget 39 százalék tartja számon, és további 28 százaléknak tűnt ismerősnek. A hivatalos érvelés harmadik elemének, a rendezési tervnek lényegesen kisebb a súlya (összesen 33 százalék), magyarellenes diszkriminációra a válaszadók 6 százaléka utalt. A bontás melletti érvekhez képest számottevően kevesebben említették a háztulajdonosok magyarázatait: a horvátok félhivatalos biztatását a fennmaradási engedély megadására 33 százalék, a „70 méteres” szabály utólagos érvényesítését pedig 28 százalék. Ez az érv számottevően hat a házbontás megítélésére: azok, akik tudtak arról, hogy a 70 méteres szabályról az építkezések megkezdése után rendelkeztek a hatóságok, kevésbé fogadják el a bontást (45 pont), mint azok, akik nem tudtak erről (56 pont). A háztulajdonosok magyarázkodásának harmadik elemét, a hazai gyakorlat elnéző jellegének emlegetését a válaszadók döntő többsége megalapozottnak érzi: négyötödük szerint nálunk legfeljebb pénzbüntetéssel megússzák az engedély nélkül építkezők, és csupán egytized véli úgy, hogy Magyarországon is szigorúan betartják az építési előírásokat. A dolgok jelenlegi kezelésénél lényegesen szigorúbb eljárást tartanának kívánatosnak az emberek, de a relatív többség beérné a pénzbüntetéssel. Azok közül, akiket különösen foglalkoztatnak az adriai házbontások, többen (57 százalék) szeretnék, ha Magyarországon is a legszigorúbban lépnének fel az engedély nélküli építkezésekkel szemben, mint ahányan teljesen egyetértettek a horvát hatóságok intézkedésével: minden bizonnyal jelentős részben éppen a hazai viszonyok miatti elégedetlenségük miatt érdeklődtek különösen a konkrét eset iránt.
Diagramok