Az ajtók záródnak?
www.median.hu 
2019. július 23. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2010. június 11.

Az ajtók záródnak?

A közvélemény a boltok vasárnapi nyitva tartásáról

A közvélemény megosztott abban a kérdésben, hogy jó-e, ha államilag szabályozzák a vasárnapi munkavégzést, és ezáltal néhány kivételtől eltekintve megtiltanák az üzletek vasárnapi nyitva tartását is. A javaslatot támogatók aránya növekedett az elmúlt években, ugyanakkor a felnőtt népesség kétharmadának egy ilyen intézkedés kisebb vagy nagyobb kellemetlenséget okozna.

Miközben több európai ország lazítani igyekszik a vasárnapi vásárlás korlátozásán, az európai uniós kereskedelmi szakszervezetek azért kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy az unió foglalkozzon a vasárnapi munkavégzés korlátozásával, és alkosson róla egységes európai jogszabályt. A HVG fél évvel ezelőtti európai körképe szerint az országok között ‑ kulturális háttértől és régiótól függetlenül ‑ jelentős eltérések vannak. Azaz a boltok vasárnapi nyitva vagy zárva tartása, illetve a szabályozás szigorúsága nem áll szoros összhangban azzal, hogy az adott ország katolikusnak vagy protestánsnak mondható, hogy erős vagy gyengébb az egyházi befolyása, illetve hogy a volt szocialista tömb vagy a „boldog” nyugati régióhoz tartozó országról van-e szó (1. táblázat).
 
A magyarországi helyzet és a Medián felmérése is azt mutatja, hogy az üzletek vasárnapi nyitva tartásának és a bolti alkalmazottak munkavégzésének szabályozásában és megítélésében keverednek az ideológiai, a szociális és a gyakorlati szempontok. A KDNP frakciója korábban többször sikertelenül nyújtotta be a parlamentnek az erre vonatkozó törvényjavaslatot, a ház még csak napirendre sem tűzte, most viszont a nyertes választás után a párt frakcióvezető-alelnöke bejelentette, hogy néhány kivételtől, például a repülőterek, pályaudvarok üzleteitől és a kisboltoktól eltekintve mielőbb el akarják fogadtatni a magyar parlamenttel a vasárnapi nyitva tartás tilalmát.
 
Az intézkedés lehetséges gazdasági következményeiről megoszlanak a vélemények. Tavaly tavasszal, amikor rövid idő alatt 300 forint fölé ment az euróárfolyam és a gazdasági válság miatt több cégnél elbocsátásokra, kényszerszabadságolásra, rövidített munkahét bevezetésére volt szükség, többen úgy vélték, a vasárnapi zárva tartással költséget spórolhatnának a vállalkozók, a dolgozók közül pedig kevesebbet kellene elbocsátani. Mások viszont úgy vélik, ez jelentős bevételkiesés lenne a cégeknek, a kisebb nyereség kevesebb kincstári befizetéssel járna, ráadásul veszélyeztetné az alkalmazottak állását, nem is beszélve a vasárnapi pótlék elmaradásáról. De legfőképpen – vélik az ellenzők – a vásárlók számára lenne hátrányos: egy tavalyi kormányzati adat szerint a heti forgalom több mint 15 százaléka vasárnapra esik.
 
A szakértőkhöz, az érintettekhez és a politikusokhoz hasonlóan a vásárlók is nagyon megosztottak a kérdésben – bár valamivel többen vannak a nyitva tartás megszüntetését ellenzők. A megkérdezettek 52 százaléka nem ért egyet azzal, hogy megtiltsák az üzletek, áruházak vasárnapi nyitva tartását, és csak alig kevesebben, 46 százaléknyian értenek egyet a kezdeményezéssel (1. ábra). Az is igaz, hogy három emberből kettő vásárol vasárnap, sőt minden hetedik ember kifejezetten erre a napra ütemezi a nagyobb bevásárlásokat (2. ábra). Ez arra enged következtetni, hogy az emberek kétharmadának okozna kisebb vagy nagyobb kényelmetlenséget, kellemetlenséget a vasárnapi zárva tartás, de azt még a vasárnapi nagybevásárlók egy kisebb hányada, 8 százaléka is elismerte, hogy igazából helyesli a vasárnapi zárlat ötletét (3. ábra).
 
Bár sokak szerint az intézkedés egyedül arra lenne jó, hogy a politikusok fellépjenek a Magyarországon amúgy is népszerűtlen multinacionális cégek ellen, a magyar életstílus és fogyasztási szokások alapján az intézkedés könnyen teheti népszerűtlenné magukat a törvényhozókat. Magyarországon ugyanis sok ember számára kikapcsolódás a hétvégi közös családi bevásárlás, hipermarketbe vagy plázába, bevásárlóközpontba menés, sok esetben vásárlásra nem is kerül sor, csak nézelődnek, sétálnak, legfeljebb valamilyen kevésbé szükséges apróságot vásárolnak és ebédelnek. Az ideológiai törésvonal sem rajzolódik ki a vasárnapi nyitva tartás megtiltását illetően, ezt a multiellenességgel kampányoló Jobbikon kívül egyetlen párt szavazói sem támogatják. Egyedül a Jobbiknál tapasztalható, hogy a szavazói több mint fele egyetért a vasárnapi zárva tartással, de ők nincsenek annyian a mintában, hogy a különbség a többi párthoz képest statisztikai értelemben is jelentős lenne (4. ábra). Ugyanígy a vasárnap mint keresztény szabadnap, pihenőnap sincs komolyabb konfliktusban a vasárnapi vásárolgatással: a gyakran templomba járók fele, a magukat valamelyik nagy keresztény felekezethez sorolók négytizede ellenzi, hogy megtiltsák a boltok vasárnapi nyitva tartását (5. ábra).
 
A leginkább egyébként a szabadidő mennyisége látszik meghatározni azt, hogy valaki támogatja vagy ellenzi a vasárnapi bezárás ötletét. A megkérdezettek neme, iskolázottsága vagy lakóhelye szerint nincs érdemi véleménykülönbség ebben a kérdésben. Nagy eltérést okoz viszont a válaszadók életkora: a fiatalok és fiatal középkorúak, akár dolgoznak, akár inaktívak (jellemzően gyesen, gyeden vannak, tanulók vagy épp munkanélküliek), jobban ellenzik a vasárnapi zárva tartást, mint az idősek, illetve a nyugdíjasok (6. ábra).
 
Összességében egyébként az elmúlt néhány évben megszaporodott a vasárnapi zárva tartást pártolók aránya. A Medián 2007-es felméréséhez képest 37-ről 46 százalékra emelkedett az arányuk (7. ábra).
 
A felmérést 2010. május 7-e és 11-e között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, az ország több mint 100 településén véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt állampolgár személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a kutatók a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék. Az elemzésben hivatkozott korábbi felmérések ugyanilyen módszertani eljárással készültek.
 
1. táblázat
Az üzletek vasárnapi nyitva tartása néhány európai országban
 
Ausztria
vasárnap zárva, kivéve idegenforgalmi körzetekben
Belgium
vasárnap zárva, de sok a kivétel, és a heti szünnap áthelyezhető hétköznapra
Csehország
nincs korlátozás
Dánia
vasárnap zárva, kivéve a kisboltokat és kivéve minden hónap első vasárnapját, évi további 6 vasárnapot, valamint a karácsony előttieket
Finnország
egész évben szabad vasárnap nyitva tartani
Franciaország
nagyvárosokban és idegenforgalmi központokban lévő üzletek, valamint a pékek és hentesek mindennap nyitva lehetnek
Hollandia
vasárnap zárva, kivéve évi 12 vasárnap délután
Horvátország
vasárnap zárva, kivéve a nyári hónapokat és decembert
Lengyelország
nincs korlátozás, zárva tartás csak fontos egyházi és állami ünnepeken
Nagy-Britannia
Anglia és Wales: vasárnap nyitva szabad tartani, de a nagyobb üzletekben legfeljebb 6 óra hosszat;
Skócia: kevés korlátozás, még húsvét vasárnap is ki szabad nyitni, de az alkalmazottak megtagadhatják a vasárnapi munkát;
Észak-Írország: vasárnap délutánonként legfeljebb 5 óra hosszat nyitva
Németország
évi 4–10 bevásárlóvasárnap, a mostani alkotmánybírósági ítélet nyomán várható, hogy decemberben nem minden vasárnap lesz nyitás
Norvégia
vasárnap csak a kisebb boltok lehetnek nyitva, a karácsony előtti három vasárnap délutánján minden üzlet
Olaszország
vasárnap zárva, helyi kivételekkel, pl. bevásárlóközpontok, kisboltok, nagyvárosi áruházak
Oroszország
nincs korlátozás
Spanyolország
nincs általános korlátozás, helyi szabályok az autonóm területeken
Svájc
kantononként változó, évente legfeljebb 4 bevásárlóvasárnap
Szlovákia
nincs korlátozás
Törökország
a vasárnap a heti pihenőnap, de a boltok nyitva tarthatnak; gyakori a folyamatos nyitva tartás, csak a legfontosabb vallási ünnepek délelőttjén zárnak be a boltok néhány órára
Forrás: HVG 2009/51. szám
Ábrák