Bemutatkozás
www.median.hu 
2019. július 23. 

A MEDIÁN


Bemutatkozás
Szolgáltatásaink
Alkalmazott módszerek
Ajánlatkérő űrlap
Kapcsolat
Nemzetközi kapcsolat

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 

Bemutatkozás

A Mediánt — a szakma első magánvállalkozását — 1989-ben alapították évtizedes gyakorlattal rendelkező társadalomkutatók. Húsz év óta egyike a legismertebb hazai kutatócégeknek. A cég forgalmának nagyobb részét kitevő piackutatások mellett mindvégig nagy jelentőséget tulajdonítottunk a társadalomkutatásnak és a politikai közvélemény folyamatos vizsgálatának.
 

Első kutatásunk — még a formális megalakulás előtt — 1989 júniusában a HVG számára készült a Nagy Imre-temetés társadalmi hatásáról (lásd: Rendszerváltó felmérés). 1989 novemberében egyedül vállalkoztunk a négyigenes népszavazás eredményének előrejelzésére, amely az első sikeres választási prognózis volt Magyarországon. Azóta az összes szabad parlamenti választásról a végeredményt jól közelítő előrejelzéseket készítettünk. 1990 óta rendszeresen jelennek meg politikai közvélemény-kutatásaink napi- és hetilapokban.
 
Jelentős kutatásokat végeztünk nemzetközi együttműködésben, illetve külföldi megrendelésre. 1991-ben az első ilyen nagyobb kutatás volt a washingtoni Freedom House által koordinált, három országra (Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország) kiterjedő összehasonlító kutatás. Éveken át rendszeresen végeztünk kutatásokat az amerikai kormány tájékoztatási hivatala (USIA) megbízásából. Kiemelkedő az 1992-ben Szelényi Iván professzor (University of California) irányításával készült kutatás, amely több ezer fős mintán vizsgálta a rendszerváltás hatását a társadalmi rétegződésre. Éveken át részt vettünk a Közép-Európai Egyetemen vezetett nemzetközi választási kutatásokban, jelenleg pedig a több akadémiai és közvélemény-kutató intézményt tömörítő választáskutatási konzorcium munkájában.
 
A Medián a szakmában nemzetközi szinten elvárható legmagasabb színvonalú erőforrásokkal rendelkezik. Országos felméréseinek gyors lebonyolítását — egy-két nap alatt akár több ezer fős mintákon — az egész országra kiterjedő kérdezőbiztos-hálózat teszi lehetővé, amely 10 területi instruktor irányításával mintegy 300 kiképzett kérdezőbiztost foglalkoztat. A területi instruktorok internet-, vezetékes és mobiltelefon-, valamint telefax-kapcsolatban vannak a központi irodával.
 
A kérdezőbiztosok munkájának színvonalát a kiválasztás, képzés és továbbképzés következetessége valamint a folyamatos ellenőrzés garantálja, nevezetesen:
• a kérdőívek precíz logikai ellenőrzése számítógépes és manuális eljárások segítségével
• a mintavételi eljárások betartásának és az interjúk hitelességének kontrollja utólagos postai, telefonos és személyes felkeresés révén
• az elkészült interjúk minimum 10 százalékának ellenőrzése a területi instruktorok és a központi kutatásszervezés által.
 
A Medián számítógépes felszereltsége teljeskörű. Számítógépes hálózatához házon belül 20 munkaállomás csatlakozik, ezen kívül a kutató munkatársak otthoni számítógépekkel vannak ellátva, amelyekről szükség esetén közvetlenül is beléphetnek a központi hálózatba. A hálózathoz nagy teljesítményű színes és fekete-fehér nyomtatók kapcsolódnak. Az adatrögzítést és -feldolgozást belső munkatársak végzik. A Medián a társadalomkutatásban használatos összes jelentős szoftver (SPSS for Windows, Microsoft Office, Harvard Graphics, Quinput stb.) jogtiszta példányával rendelkezik.
 

A Medián úttörő tevékenységet fejtett ki internetes kutatások területén. Még 1997-ben elsőként végeztünk on-line felmérést a magyar nyelvű internethasználók összetételének és szokásainak feltérképezésére. Jelentős, nagymintás B2B felméréseket készítettünk a vállalati szféra távközlési és internetes ellátottságának, igényeinek vizsgálatára. Magyarországon elsőként építettünk ki a website-ok forgalmának hiteles mérésére alkalmas szolgáltatást, a Medián WebAuditot. Ehhez kapcsolódott a 2008. októberében bemutatkozó GfK-Medián WebAUDIENCE, amely teljeskörű megoldást nyújt az online közönségmérésre.
 
A Medián WebDiag pedig weboldalakat, valamint web-, ftp-, mail-, adatbázis- és alkalmazásszervereket, internetes biztonsági és mérésadatgyűjtő rendszereket, webkamerákat, és egyéb, a világhálóra csatlakozó, IP-címmel rendelkező eszközöket monitoroz, 0-24 órában, nagy megbízhatósággal, egyszerre több helyről is.