Hűvös fogadtatás
www.median.hu 
2019. július 20. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Ha a népszavazáson múlna, biztosan visszalépnénk

Ha a Momentum kezdeményezése sikerrel jár, és népszavazásra kerül sor, a budapestiek többsége amellett tenné le a voksát, hogy a főváros vonja vissza olimpiai pályázatát .  

Enyhén nőtt az antiszemitizmus Magyarországon

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megbízásából 2015 novemberében átfogó felmérést végzett a magyar társadalom zsidósághoz való viszonyáról.
 
KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2007. július 11.

Hűvös fogadtatás

Közvélemény a homoszexuálisok megítéléséről

Úgy tűnik bedobta a követ az állóvízbe Szetey Gábor önvallomása: a melegek jogainak korlátozását és kiszélesítését támogatók aránya is növekedett - többek között ez derül a HVG felkérésére készített felmérésünkből.

 
Az elmúlt években végzett felméréseink meglehetősen stabil véleményeket tártak fel a homoszexualitással kapcsolatban. A lakosság nagy többsége a magánélet falain belül tolerálható jelenségnek tartotta az azonos neműek egymás közötti vonzalmát, amit egyharmaduk betegségnek, másik egyharmaduk pedig egyszerűen magánügynek tartott. Csak a lakosság bő egynegyede korlátozta volna jogi eszközökkel az életüket, igaz még ennél is kevesebben voltak azok, akik emancipálták volna őket – megadták volna a házasodás vagy az örökbefogadás jogát. Ezzel egyébként Magyarország nem lógott ki nagyon a környező országok közül: az Eurobarometer 2003-as adatai szerint a melegházasság támogatottsága nagyon hasonló volt Szlovákiában (19 százalék), Lengyelországban (17) és nálunk (18 százalék). Viszont a cseheknek több mint fele támogatta a homoszexuálisok egybekelését, arról nem is beszélve, hogy Hollandiában 82 százalék volt ez az arány.
 
A magyar lakosság hozzáállást Ungár Klára 2005-ös coming out-ja sem változtatta meg – ezt követően is nagyon hasonló véleményeket mért a Medián, mint korábban – azonban most úgy tűnik, hogy Szetey Gábor „feltárulkozása” és az azt követő események polarizálták a közvéleményt. 23-ról 30 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik elfogadhatónak tartják, hogy a melegek összeházasodhassanak (1. ábra), de 29-ről 34 százalékra nőtt azoké is, akik szerint a homoszexuálisok életét jogi eszközökkel kellene korlátozni (2. ábra). Bár az országok közötti véleménykülönbségeket sokszor a vallásosak arányával szokták magyarázni, Magyarországon nem a vallásosságtól függ a leginkább a melegházasság elfogadása, hanem az iskolai végzettségtől és még inkább az életkortól – például a 30 évnél fiatalabbaknak a 41 százaléka megadná ezt a jogot. Sajátos módon ebből következik, hogy – az alacsony elemszám miatt csak fenntartásokkal elemezhető SZDSZ-szavazók nagyobb arányú nyitottságát nem számítva – nincs érdemi különbség a különböző pártállású szavazók véleménye között: bár a jobboldaliság önmagában az emancipáció elfogadása ellen hat, ezt a hatást elmossa a Fidesz-szavazók „fiatalsága”.
 
A leginkább a lakosságnak az az egyhatoda van megengedő véleményen a melegekkel kapcsolatban, akiknek van olyan ismerőse, akiről biztosan tudja, hogy a saját neméhez vonzódik: ebben a körben kétharmad támogatja a melegházasságot. Személyes ismeretség híján elsősorban a homoszexualitás kialakulására vonatkozó hiedelmek határozzák meg az emberek állásfoglalásait. A melegjogok kiterjesztése ellen főleg a lakosságnak az a szűk egyharmada van, akik szerint nagymértékben függ az egyén személyes akaratától is, hogy homoszexuálissá válik-e, és főleg ők azok, akik szerint a melegeknek nem lenne szabad nyíltan vállalni nemi identitásukat – akkor sem, ha közszereplők (3. ábra). Közvetlen politikai haszon a coming out-ból biztosan nem származik. Szetey „feltárulkozásáról” a lakosság 81 százaléka hallott, az őt korábban is ismerők (18 százalék) többségének ez nem befolyásolta a véleményét, viszont csaknem háromszor annyian vannak, akiknek emiatt romlott (29 százalék), mint akiknek javult a véleménye (9 százalék) az államtitkárról. Ez nem is lehet meglepő, hiszen csak a szavazók bő egyharmada szavazna szívesen homoszexuális politikusra, ennél sokkal bocsánatosabb, ha a jelölt hiányában van a hűség erényének (4. ábra).
 
A felmérést 2007. július 7-én és 8-án készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±3-5 százalék.
Ábrák