Luxus a nyaralás
www.median.hu 
2019. július 23. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Ha a népszavazáson múlna, biztosan visszalépnénk

Ha a Momentum kezdeményezése sikerrel jár, és népszavazásra kerül sor, a budapestiek többsége amellett tenné le a voksát, hogy a főváros vonja vissza olimpiai pályázatát .  

Enyhén nőtt az antiszemitizmus Magyarországon

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megbízásából 2015 novemberében átfogó felmérést végzett a magyar társadalom zsidósághoz való viszonyáról.
 
KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2006. október 20.

Luxus a nyaralás

Felmérés a magyarok üdülési szokásairól

Csak kevés embernek (11 százalék) van alkalma, lehetősége külföldön üdülni, ennél valamivel többen (24 százalék) tehetik meg, hogy az ország határain belül menjenek pihenni. Idén a felnőtt lakosság 6 százaléka engedhette meg magának, hogy belföldön és külföldön is üdüljön (1. ábra).

 
Belföldi üdüléssel átlagosan 8, külföldi üdüléssel pedig 9 napot töltöttek a megkérdezettek. Magyarországi nyaralás esetén az egyhetes pihenés a legjellemzőbb, külföldön pedig 7-10 napot töltöttek a legtöbben. A külföldi célpontok közül Horvátország a legnépszerűbb (2. ábra).
Természetesen a különböző társadalmi csoportoknak nem egyformán jut a jóból. Az adatok többváltozós statisztikai elemzése azt mutatja, hogy nemcsak az anyagi lehetőségek, hanem az üdülésre, nyaralásra való hajlandóság is meghatározza a társadalmi-demográfiai csoportok közötti különbségeket. Az, hogy volt-e valaki nyaralni, legalább annyira függ az iskolai végzettségtől, mint az anyagi lehetőségektől,. A felsőfokú végzettségűeknek majdnem héttizede, míg a legkevésbé képzetteknek mindössze 6 százaléka volt valahol az idén. Ettől nem teljesen függetlenül a legmagasabb jövedelműek közel hattizedének sikerült az év fáradalmait otthonától távol kipihenni, viszont a legalacsonyabb jövedelműeknek mindössze 18 százaléka engedhette ezt meg magának. A harmadik legfontosabb meghatározó az életkor: a harminc évesnél fiatalabbak sokkal mozgékonyabbak, mint az idősebbek, az előbbiek közül ugyanis majdnem minden második volt már idén üdülni. A fővárosiak közül több mint kétszer annyian mozdultak ki lakóhelyükről, mint a falun élők közül, és a gyerek is üdülésre, nyaralásra motiváló tényező (3. és 4. ábra). 
 
A felmérést 2006. szeptember 8-a és 11-e között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, az ország felnőtt népességét reprezentáló 1200 fő személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±3-5 százalék.
Diagramok