Árthatott az igazságszolgáltatás megítélésének a fordulat a móri ügyben
www.median.hu 
2019. július 20. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Egészpályás feltámadás

A másfél éves távlatban mélypontnak számító áprilisi 31 százalék után a Fidesznek sikerült valamelyest javítani: a Medián június közepén készült felmérése szerint a kormánypárt ismét a teljes szavazókorú népesség 34 százalékának voksaira számíthat.
 

Hol az igazság?

A magyarok nagy többségének sok minden bántja az igazságérzetét. Az elmúlt héten készült gyorsfelmérésben három társadalompolitikai problémára kérdeztünk rá, és mindháromban nagyon sokan foglaltak el kritikus álláspontot.
 


A kormányváltók többségének tetszik Botka üzenete

Egyetemes visszaesés

A helyzet változatlanKERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2007. június 18.

Árthatott az igazságszolgáltatás megítélésének a fordulat a móri ügyben

Jogi intézmények, fegyveres testületek iránti bizalom

Az év első hat hónapjában némileg változott az igazságszolgáltatás intézményei iránti társadalmi bizalom. A közvélemény valamelyes kétkedéssel reagált mind a móri büntetőeljárás félresiklására, mind a rendőrségi visszaélések hírére – olvasható júniusi elemzésünkben.

 
Az év első felében jelentősen ingadozott a jogi intézmények és fegyveres testületek iránti közbizalom. Ez alól egyedül a hadsereg jelent kivételt, ám a honvédség számára csak nagyon viszonylagos győzelem ez, hiszen 2007 első felében minden hónapban kevesebb társadalmi megbecsülést tudott kivívni magának, mint a többi igazságszolgáltatási, rendészeti (vagy fegyveres) intézmény, azaz az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az ügyészségek és a rendőrség. Ez utóbbi négy intézmény esetében azonban január és június között kisebb-nagyobb mértékben változott a társadalmi bizalom. A rendőrség iránti közbizalom némileg külön mozgott a másik három intézmény megítélésétől: igazán jelentősen a tavaly őszi zavargások nyomán zuhant a rendőrség bizalmi indexe (lásd: Pártkötődéstől függ a bizalom), majd némi évkezdeti javulás után visszatért a korábbi szintre, hogy a március 15-ei, a sokak által megjósolt zavargások és brutalitás elmaradása nyomán átmenetileg ismét megerősödjön, míg végül a rendőrségi visszaélések hírére júniusban szinte sosem látott mélypontra esett vissza.
 
A bíróságok és az ügyészségek iránti közbizalom ezzel szemben lényegében csak egyszer csorbult jelentősen: március elején. Elképzelhető, hogy e két intézmény esetében egyszerű ingadozásról van szó, hiszen áprilisban az index visszatért a februári szintre. De elgondolkodtató, hogy a márciusi esés akkor következett be, amikor fordulat történt az évezred bűncselekményének nevezett móri ügyben, azaz felmerült, hogy valószínűleg mégsem a Kaiser Ede – Hajdú László páros gyilkolt Móron. Az mindenesetre biztos, hogy a Medián napirend-kutatása szerint március elején a megkérdezettek a komoly konfliktusokat kiváltó egészségügyi reform mellett a móri ügyben bekövetkezett fordulatot tartották a legjelentősebb közelmúltbeli eseménynek – mind a „fejből”, mind az előre megadott listából adott válaszok arányát tekintve. Most júniusban egyébként a két intézmény megítélésében látható különbség a szó statisztikai értelmében nem tekinthető jelentősnek.
 
Az Alkotmánybíróság megítélése az eddig tárgyalt intézményekétől eltérően alakult. A taláros testület iránti közbizalom ugyancsak érdemben változott, ám esetében nem jellemző a gyakori hullámzás és nagy esés, mint a rendőrség, sem a tavaszi bizalomvesztés, majd némi visszakapaszkodás, mint az a bíróságok és ügyészségek esetében látható. Ezzel szemben az AB iránti társadalmi bizalom korábbi, 70 pont felé hajló átlaga tavasszal – a bíróságokkal, az ügyészségekkel és a rendőrséggel együtt – csökkent (60 pontra), és onnan lényegében azóta sem sikerült elmozdulnia. Ugyanakkor az is igaz, hogy ebben az intézménycsoportban még mindig az alkotmány őrei kapták a legnagyobb bizalmat a közvéleménytől (lásd: 1.táblázat).
 
A júniusi felmérést a Medián-Omnibusz keretében 2007. június 1-je és 5-e között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet az ország felnőtt népességét reprezentáló 1200 fő személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a kutatók a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék. A korábbi felmérések ezzel azonos módszertannal készültek.
 
1. táblázat
A jogi intézmények és fegyveres testületek iránti bizalom 2007 első fél évében -
átlagok százfokú skálán* az érdemben válaszolók körében
 
Alkotmánybíróság
bíróságok
ügyészségek
rendőrség
hadsereg
ÁTLAG
2007.január
64
55
59
56
49
56
február
65
54
58
52
47
55
március
60
51
54
49
46
52
április
62
55
57
57
49
56
május
60
53
56
54
47
54
június
61
53
56
42
46
52
 
*0 = egyáltalán nem bízik benne, 100 = nagyon bízik benne